Angina betyr 'forsnevring' eller 'tranghet'. Ordet brukes ofte i forbindelse med smerte, som i angina pectoris, hjertekrampe.