Angina, forsnevring, tranghet; ordet brukes ofte i forbindelse med smerte.