Anisomeli betegner lemmer av ulike lengde, som regel i betydningen forskjellig benlengde.