Anstrengelsesastma, astma som utløses ved fysiske anstrengelser. Se astma.