Anti, mot, motsatt, om noe som motvirker. Vanlig forstavelse om middel mot noe.