Antisosial personlighetsforstyrrelse, har mange felles trekk med dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykopati, men regnes ikke som synonyme (Hare 1996). Forskning på den ene kan ikke uten videre brukes på de andre. De trekk som definerer antisosial personlighetsforstyrrelse er i hovedsak fysiske og mangler de mer psykologiske, narsissistiske trekk beskrevet for dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykopati.