Antikontagiøs betyr at noe hindrer smitte (kontagium).