Antikontagiøs, som tjener til å hindre smitte (kontagium).