Begreper i infeksjonsmedisinen

En infeksjonssykdom er en sykdom som er forårsaket av mikroorganismer (bakterier, virus, sopp eller parasitter). I mange sammenhenger blir begrepene infeksjonssykdom og infeksjon brukt synonymt, men sykdom vil ofte innebære at pasienten har klinisk sykdom. Infeksjonssykdommer kan være akutte eller kroniske, og kan variere fra å være uskyldige, selvhelbredende og lokaliserte tilstander til å være dramatiske tilstander med multiorgansvikt, som behandlet eller ubehandlet ender med døden. Hele artikkelen