antisense-DNA-tråd, den DNA-tråden av et gen som blir brukt som templat for RNA-polymerase under transkripsjon for å syntetisere en komplementær mRNA-tråd. Se også proteinsyntese.