Arteritis temporalis er det samme som temporalisarteritt (TA).