Revmatologi

Revmatologi er læren om revmatiske sykdommer.En godkjent spesialist i revmatologi kalles en revmatolog. I tillegg til medisinsk embetseksamen kreves det til sammen seks års tjeneste i utdanningsstilling, samt 120 timer teoretisk kurs. Det er 266 leger med godkjent spesialisering i revmatologi i Norge (2016).. Hele artikkelen

Ny artikkel