Revmatologi

Revmatologi er læren om revmatiske sykdommer.En godkjent spesialist i revmatologi kalles en revmatolog. I tillegg til medisinsk embetseksamen kreves det til sammen 6 års tjeneste i utdanningsstilling, samt 120 timer teoretisk kurs. Det er 266 leger med godkjent spesialisering i revmatologi i Norge (2016).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Øyvind Palm

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 171 artikler: