Revmatologi er læren om revmatiske sykdommer. En godkjent spesialist i revmatologi kalles en revmatolog. For å bli revmatolog må man først være lege. I tillegg krever det norske Helsedirektoratet at man har gjennomført definerte tjenester innen indremedisin og revmatologi, og at man har oppfylt fastsatte kompentasemål. Hele artikkelen

Ny artikkel