Audiometer er et elektroakustisk instrument til å måle hørselen med. Målingene registreres vanligvis i et audiogram.