Autopsi er en utvendig og innvendig undersøkelse av en død kropp. Se også obduksjon.