obduksjon

Obduksjon, åpning av lik for å kunne studere forandringer i kroppens organer og vev forårsaket av sykdom eller skade, og for å fastslå dødsårsaken. Obduksjoner gir verdifull kunnskap om selve sykdomsprosessene og forståelse av sykdommene, samtidig som de er et viktig korrektiv for diagnostikk og behandling. All kunnskap om anatomi, fysiologi og hele den moderne sykdomslæren bygger på iakttakelse gjort ved obduksjoner.

Faktaboks

Etymologi
av latin obducere, ‘lukke, dekke til’
Også kjent som
autopsi

Lovgivning

Lov om Transplantasjon, sykehusobduksjon, avgivelse av lik m.m. av 9. februar 1973 regulerer vanlige obduksjoner av personer som dør i sykehus eller annen helseinstitusjon. Avdødes pårørende kan motsette seg at slik obduksjon utføres. Nye forskrifter til loven trådte i kraft 1. april 2004. Disse gir detaljerte pålegg om informasjon til pårørende og anledning spesifikt å nekte bruk av organer eller deler av organer til forskning og undervisning eller til fremstilling av biologiske produkter.

Rettslig obduksjon besluttes av politiet i henhold til Straffeprosessloven av 1981 med forskrifter i Påtaleinstruksen. Ved rettslig obduksjon sier forskriften at pårørende i alminnelighet bør varsles og gis høve til å uttale seg. De kan imidlertid ikke motsette seg at slik obduksjon utføres.

Rettslig obduksjon

Rettslig obduksjon foretas av én eller to sakkyndige når det er mistanke om en unaturlig dødsårsak som drap, selvmord, ulykke, yrkesulykke/yrkesskade, medisinske feil, narkotikarelatert dødsfall, plutselig og uventet død av ukjent årsak, dødsfall i arrest eller ukjent lik.

Obduksjonshyppigheten

Obduksjonshyppigheten har sunket drastisk i Norge de siste årene: fra 21 % av alle dødsfall i 1985 til 11 % av alle dødsfall i 2004. For at dødsårsaksstatistikken skal være til å stole på kreves at obduksjonshyppigheten må tilsvare minst 25–30 % av alle dødsfall. Nedgangen i rettslige obduksjoner har ført til praktiske problemer for en del familier der en person dør plutselig og uventet. I tilfeller der det er sivilrettslige grunner (livsforsikringer el.l.) eller der familien svært gjerne vil vite dødsårsaken, er det derfor åpnet adgang til at fastleger og offentlige leger kan rekvirere vanlig sykehusobduksjon. I 2004 ble det utført 121 slike obduksjoner i Norge.

Det lave antallet rettslige obduksjoner utgjør en fare for rettssikkerheten, idet det hvert år med stor sannsynlighet oversees noen få drap.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg