obduksjon

Obduksjon er åpning av lik for å kunne studere forandringer i kroppens organer og vev forårsaket av sykdom eller skade, og for å fastslå dødsårsaken. Obduksjoner gir verdifull kunnskap om sykdomsprosesser og forståelse av sykdommer, samtidig som de er et viktig korrektiv for diagnostikk og behandling. All kunnskap om anatomi, fysiologi og hele den moderne sykdomslæren bygger på iakttakelser gjort ved obduksjoner.

Faktaboks

etymologi:
av latin obducere, ‘lukke, dekke til’
også kjent som:
autopsi

Lovgivning

Det skilles mellom sykehusobduksjon og rettslig obduksjon.

Lov om Transplantasjon, sykehusobduksjon, avgivelse av lik m.m. av 9. februar 1973 regulerer vanlige obduksjoner av personer som dør i sykehus eller annen helseinstitusjon. Avdødes pårørende kan motsette seg at slik obduksjon utføres. Nye forskrifter til loven trådte i kraft 1. april 2004. Disse gir detaljerte pålegg om informasjon til pårørende og anledning spesifikt til å nekte bruk av organer eller deler av organer til forskning og undervisning eller til fremstilling av biologiske produkter.

Rettslig obduksjon foretas av én eller to sakkyndige når det er mistanke om en unaturlig dødsårsak som drap, selvmord, ulykke, yrkesulykke/yrkesskade, medisinske feil, narkotikarelatert dødsfall, plutselig og uventet død av ukjent årsak, dødsfall i arrest eller ukjent lik. Rettslig obduksjon besluttes av politiet i henhold til Straffeprosessloven av 1981 med forskrifter i Påtaleinstruksen. Ved rettslig obduksjon sier forskriften at pårørende i alminnelighet bør varsles og gis høve til å uttale seg. De kan imidlertid ikke motsette seg at slik obduksjon utføres.

Obduksjonshyppigheten

Obduksjonshyppigheten har sunket drastisk i Norge de siste årene: fra 21 prosent av alle dødsfall i 1985 til 11 prosent av alle dødsfall i 2004. For at dødsårsaksstatistikken skal være til å stole på kreves det at obduksjonshyppigheten må tilsvare minst 25–30 prosent av alle dødsfall. Nedgangen i rettslige obduksjoner har ført til praktiske problemer for en del familier der en person dør plutselig og uventet. I tilfeller der det er sivilrettslige grunner, som livsforsikringer eller liknende, eller der familien svært gjerne vil vite dødsårsaken, er det derfor åpnet adgang til at fastleger og offentlige leger kan rekvirere sykehusobduksjon. I 2004 ble det utført 121 slike obduksjoner i Norge.

Det lave antallet rettslige obduksjoner utgjør en fare for rettssikkerheten, idet det hvert år med stor sannsynlighet oversees noen få drap.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg