Balneologi er læren om bad og deres virkninger, særlig ved behandling av sykdommer.