Barnelammelse er et foreldet uttrykk for poliomyelitt.