Barneradiologi er den delen av radiologien som omfatter undersøkelser og behandling av barn under 15 år, i enkelte land opp til 18 år.