Bicornis betyr 'med to horn'. For eksempel kalles en medfødt misdannet, dobbel livmor for uterus bicornis.