Biliverdin, grønt fargestoff som dannes ved oksidasjon av bilirubin.