Biliverdin er et grønt fargestoff som dannes ved oksidasjon av bilirubin.