Klinisk kjemi

Klinisk kjemi, kalles i dag ofte også for medisinsk biokjemi, medisinsk fagområde som omfatter studiet av de biokjemiske prosesser hos mennesket ved kontroll av helse og ved sykdom. Til dette anvendes kjemiske og fysikalsk-kjemiske metoder ved diagnosen av sykdommer og ved kontroll av behandling av sykdommene, og man bruker klinisk kjemi også i forebyggende medisin.Fagområdet er basert på naturvitenskapelige prinsipper som kjemisk analyseteknikk, anvendt organisk kjemi, instrumentteknologi, biokjemi, statistikk, elektronisk databehandling m.m. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Peter Kierulf

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Elektrolytter

Inneholder 137 artikler: