Bløder, person som lider av blødersykdom (hemofili), arvelig sykdom hvor blodets evne til å koagulere er nedsatt og hvor det er økt tendens til ledd- og muskelblødninger.