Blastom er en svulst som vokser ut fra umodne, primitive celler.