Blastom, svulst som går ut fra umodne, primitive celler.