Blodstigning er en tilstand med utvidelse av hodets og særlig ansiktets blodårer. En blodstigning er kjennetegnet ved ansiktsrødme, varmefølelse, svetting og banking i hodet. Blodstigning utløses gjennom det autonome nervesystemet, og sees hyppig hos kvinner i overgangsalderen og ellers for eksempel etter inntak av alkohol.