Brosymptom, psykiske symptomer som oppstår akutt i tilknytning til alvorlige, belastende og skremmende hendelser. I motsetning til andre akutte symptomer som forsvinner etter hvert, forsvinner ikke brosymptomene. De kan påvises i lang tid etterpå, for eksempel ved påtrengende, ukontrollerbare og angstfylte gjenopplevelser av hendelsen i våken tilstand. Brosymptomer har betydning for å avgjøre om aktuelle stressymptomer kan skyldes opplevelser mange år tilbake. Se også konsentrasjonsleir-syndrom, posttraumatisk stresslidelse.