Bulløse sykdommer er det samme som blemmesykdommer.