Blemmesykdommer er en gruppe kroniske hudsykdommer som kjennetegnes av spontant oppståtte væskefylte blemmer i huden.En blemme på huden oppstår når overhuden, eller deler av denne, mister festet i det underliggende lag. Det kan være ulike årsaker til dette.. Hele artikkelen