Calcaneus, hælbenet. Fotens største knokkel, står i leddforbindelse med vristbenet (talus) på oversiden og med terningbenet (os cuboideum) fortil. På knokkelens bakre flate fester akillessenen seg.