Calor, varme. Karakteristiske trekk ved en akutt betennelse er hevelse (på latin: tumor), rødhet (rubor), varme (calor) og smerte (dolor).