Caute servetur, ble tidligere ofte skrevet som et tillegg på reseptene når det gjaldt medikamenter som kunne være risikable å bruke, dersom doseringen ikke ble fulgt – eller om de kom på avveier. Teksten er latin og betyr 'oppbevares omhyggelig/med forsiktighet'.