Chloasma er misfarging av huden, særlig i ansiktet, som skyldes hormoner. Se melasma.