Costa er det latinske navnet på ribbein. Flertallsformen av costa er costae.