Cytoplasmatisk arv, overføring av arvelige egenskaper som ikke er knyttet til kromosomene, men til mitokondriene, som ligger i cytoplasmaet og har sitt eget DNA. Overføringen skjer via eggcellen fordi sædcellenes cytoplasma ikke inkluderes i den befruktede eggcellen. Flere arvelige sykdommer er knyttet til defekter i mitokondrie-DNA, for eksempel Lebers hereditære atrofi. Slike sykdommer nedarves ikke-mendelsk, og alltid gjennom mødrene.