Dampbad, bad i rom praktisk talt mettet med fuktighet og temperatur 45–50 °C. Pga. fuktigheten blir det lite svetting, men kroppen dekkes hurtig med dråper av kondensert vann, dugg. Hudtemperaturen og kroppstemperaturen stiger, hjerteaksjonen øker, og «hjerteklapp» og trykk for brystet kan opptre. Dampbad er anstrengende og bør være kortvarig. Brukes nå lite; det er avløst av badstubadet, som har lavere fuktighetsgrad og høyere temperatur.