Daseinanalyse, retning innen psykiatrien, skapt i 1930-årene av den sveitsiske psykiateren Ludwig Binswanger med utgangspunkt i eksistensialfilosofien. I motsetning til en psykoanalytisk tilnærming, hvor fortrengte drifter fremheves som årsak til psykisk sykdom, ser daseinanalysen sykdommen i sammenheng med pasientens livshistoriske utvikling og hele hans eksistensielle situasjon. Symptomene må forstås som delfenomen av et hele, av en livshistorisk sammenheng. Daseinanalysen har fått en del utbredelse i Mellom-Europa. Dens teoretiske bakgrunn er vanskelig tilgjengelig. Dens praktiske terapeutiske metodikk og resultat er ikke vesentlig forskjellig fra annen psykiatrisk og psykoterapeutisk praksis.