Debriefing, begrep i krise- og katastrofepsykiatri for samtale om et hendelsesforløp. Samtalen foregår i grupper, og den er oftest for innsats- og helsepersonell. Den finner sted 0–2 dager etter at en dramatisk hendelse eller redningsinnsats er over. Debriefing har til hensikt å skape et følelsesmessig klima som tillater at hendelsen eller innsatsen bearbeides fornuftsmessig og følelsesmessig. Målet er å forebygge en utvikling av negative, psykiske senfølger hos innsats- og helsepersonell (se posttraumatisk stresslidelse).