Detritus er latin for 'nedbrytingsmateriale', det vil si dødt vev.