Dolikocefal, "langskallet", uttrykk fra antropologien som betegner en hodeskalle med en bredde som er maksimalt 75% av lengden. Kalles også "dolikokran".