Drug, brukes i eng. offisielt som betegnelse for legemidler, som slang brukes det spesielt om rusmidler på samme måte som det norske ordet «stoff».