Egenomsorgssvikt, manglende evne til å ivareta egne grunnleggende eller helserelaterte behov grunnet sykdom, funksjonssvikt, alder mv. Egenomsorgssvikt kan skyldes begrenset kunnskap, manglende evne til å vurdere egen situasjon eller redusert evne til å gjennomføre nødvendige handlinger.