Egodyston, brukes i psykologi og psykiatri om symptomer eller atferdsreaksjoner som pasienten opplever som fremmede i forhold til hva man oppfatter som normalt for en selv og dermed oppleves plagsomme. De fleste pasienter med ikke-psykotiske psykiske lidelser (se psykose) vil oppfatte symptomer og atferdsreaksjoner i forbindelse med psykiske lidelser som egodystone. Se også egosynton.