Ekkoakusis, hørselsforstyrrelse der pasienten synes lyder klinger som ekko.