Eksostose, ikke-fysiologisk, godartet benutvekst på overflaten av en knokkel.