Ortopedi er en del av kirurgien som beskjeftiger seg med forebygging, diagnosering og behandling av skader, deformiteter og sykdommer i bevegelsesapparatet. Ordet «ortopedi» ble lansert av den franske legen Nicholas Andry de Bois-Regard i 1741. Hele artikkelen

Ny artikkel