Ortopedi er en del av kirurgien som beskjeftiger seg med forebygging, diagnosering og behandling av skader, deformiteter og sykdommer i bevegelsesapparatet.Ordet «ortopedi» ble lansert av den franske legen Nicholas Andry de Bois-Regard i 1741. Opprinnelig var betydningen begrenset til konservativ (ikke-operativ) behandling av skjevheter hos barn (skoliose, klumpfot, og så videre), men i dag dekker begrepet operativ og konservativ behandlingen av medfødte og ervervede tilstander i bevegelsesapparatet hos både barn og voksne (inkludert akutte bruddskader). Hele artikkelen

Ny artikkel