Ekstremitet er en felles betegnelse på arm og ben. Kalles da henholdsvis overekstremitet og underekstremitet.