Ekstremitet er en felles betegnelse på arm eller ben, og kalles da henholdsvis overekstremitet og underekstremitet.