Ekstremitet er en felles betegnelse på arm eller bein, og kalles da henholdsvis overekstremitet og underekstremitet.