Elektrisk akse, betegner retningen på summen av de elektriske kreftene som er operative under et hjerteslag. Bestemmes ut fra EKG og kan gi opplysning om hjertesykdom, spesielt hos barn.