Hjerte- og karsykdommer er et fellesnavn på sykdommer som rammer hjertet og blodårer (blodkar). Dette omfatter sykdommer både i selve hjertemuskulaturen og i hjertets og hjernens blodårer. Sykdommer i andre blodårer i kroppen kommer også inn under dette samlebegrepet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Hjerte- og karsykdommer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt