Hjerte- og karsykdommer

Vi trenger ny fagansvarlig for

Hjerte- og karsykdommer

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Thale Kristin Olsen

Inneholder 9 kategorier:

  1. Aterosklerose og iskemisk hjertesykdom
  2. Betennelsestilstander i hjertet
  3. Hjerte- og karundersøkelser
  4. Hjertesvikt
  5. Karsykdommer
  6. Klaffesykdommer
  7. Medfødte hjertefeil
  8. Rytme- og ledningsforstyrrelser i hjertet
  9. Symptomer ved hjerte- og karsykdom

Inneholder 3 artikler: