Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer, samlebegrep som omfatter sykdommer i hjerte og blodårer.  Vanlige hjertesykdommer er angina pectoris, hjerteinfarkt, ulike former for arytmi og hypertensjon (høyt blodtrykk). Vanlige karsykdommer er blodpropp, aorta-aneurisme og claudicatio intermittens ("røykeben").. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jørgen Gravning

Oslo universitetssykehus

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 9 kategorier:

  1. Aterosklerose og iskemisk hjertesykdom
  2. Betennelsestilstander i hjertet
  3. Hjerte- og karundersøkelser
  4. Hjertesvikt
  5. Karsykdommer
  6. Klaffesykdommer
  7. Medfødte hjertefeil
  8. Rytme- og ledningsforstyrrelser i hjertet
  9. Symptomer ved hjerte- og karsykdom

Inneholder 4 artikler: