Hjerte- og karundersøkelser

Fagansvarlig

Stein Samstad

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 38 artikler: