Hjerte- og karundersøkelser

Fagansvarlig

Stein Samstad

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 35 artikler: