Encefalomeningitt er det samme som meningoencefalitt.