Englestøv er en folkelig betegnelse på fensyklidin.