Eosinopeni, relativ mangel på eosinofile granulocytter i perifert blod. Dette fenomenet har mindre praktisk betydning enn eosinofili. Det finnes ofte uten at det er tegn på sykdom, og også ved behandling med f.eks. binyrebarkhormoner (kortikosteroider).